BUBU Camp Mazury turnus II – Kalbornia – dokumenty

Zapisując dziecko na obóz należy wypełnić plik „umowa i formularz…” dla wybranego obozu i przesłać skan na adres mailowy aniabubu@op.pl . Wypełnioną kartę uczestnika obozu  w wersji Word lub skanu proszę przesłać mailem do tygodnia przed wyjazdem na obóz, a podpisany oryginał  wraz z RODO i oświadczeniem Covid przekazać wychowawcy przy autokarze.